Tietosuojaseloste

Tässä tietosuojaselosteessa kerromme, mitä henkilötietoja voimme kerätä sinusta käyttäessäsi palveluitamme. Kerromme myös mihin käyttötarkoituksiin voimme kyseisiä tietoja mahdollisesti käyttää.

Käyttämällä verkkokauppaamme hyväksyt tietojesi käsittelyn tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Voimme muuttaa tätä tietosuojaselostetta julkaisemalla siitä uuden version verkossa. Verkkosivuston ja liitännäisten palvelujen jatkuva käyttö uuden version julkaisun jälkeen katsotaan muokattujen ehtojen hyväksynnäksi.

 

1. Rekisterin pitäjä

Yritys valvoo antamiasi tietoja ja on vastuussa henkilötiedoista tietosuojalain mukaisesti.

 

2. Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

Matti Koski
Autotalo Savusalo
Tulolantie 26
84100 Ylivieska

Sähköposti: matti.koski@autotalosavusalo.fi

 

3. Rekisterin käyttötarkoitus

Autotalo Savusalo käyttää asiakasrekisterin tietoja asiakkuuden hoitamiseen liittyvään tiedottamiseen. Rekisteröidyn henkilötietoja käsitellään myynnin ja huollon eri vaiheissa erityisesti asiakassuhteen hoitoon, ylläpitoon ja kehittämiseen sekä palveluiden tarjoamiseen. Lisäksi henkilötietoja voidaan käyttää Autotalo Savusalon ja sen yhteistyökumppaneiden, kuten maahantuojien, markkinointiin, mainontaan ja etämyyntiin silloin kun siihen on saatu rekisteröidyn suostumus. Tietoja voidaan käyttää myös Autotalo Savusalon liiketoiminnan, palveluiden ja asiakaspalvelun kehittämiseen.
Rekisteröidyn henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste myyntiin liittyen on sopimuksen laatiminen ja sitä edeltävien toimenpiteiden tekeminen. Markkinointiin liittyvä käsittely perustuu aina rekisteröidyn antamaan suostumukseen.

 

4. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan perustiedot yhteydenottoa varten:

 • etunimi ja sukunimi
 • katuosoite, postinumero ja postitoimipaikka
 • puhelinnumero
 • sähköpostiosoite
 • organisaatio
 • toimenkuva
 • Henkilötunnus
 • mahdollinen Y-tunnus

Asiakassuhteen hoitamiseen liittyviä tietoja:

 • asiakkaan pankkitilin numero
 • asiakkaan tilaustiedot
 • tavaroiden toimitus- ja laskuttamistiedot
 • markkinointimateriaalin ja tuote-esitteiden lähettämisen tiedot
 • laitteiden ja ohjelmistojen yksilöintitiedot

Lisäksi verkkosivumme ja sosiaalisen median kanavamme hyödyntävät evästeitä ja vastaavia tekniikoita verkkosivuston toteuttamiseksi ja kehittämiseksi, käyttökokemuksen parantamiseksi ja analysoimiseksi sekä markkinoinnin kohdentamiseksi meidän tai kumppaneidemme tarjoamissa palveluissa (Google Analytics). Evästeiden avulla voimme kerätä tietoja esimerkiksi siitä, miltä sivulta verkkosivuillemme siirrytään, mitä verkkosivujamme selataan ja milloin, mitä selainta käytetään ja mikä on tietokoneen IP-osoite. Lisätietoja saat evästeet osiosta.

 

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan tiedot kerätään rekisteriin suoraan asiakkaalta itseltään asiakastapahtuman, kuten tarjouksen jättämisen, sopimuksen laatimisen tai muun yhteydenoton yhteydessä.
Asiakastietoja voidaan saada yhteistyökumppaneilta, kuten maahantuojilta ja rahoitusyhtiöiltä. Näissä tapauksissa rekisteröity on antanut suostumuksen kolmannelle osapuolelle, kolmannen osapuolen markkinointiin.
Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään, palveluihin rekisteröitymisen ja palveluiden käyttämisen yhteydessä sekä messu- ja asiakaspalautejärjestelmistä.

 

6. Henkilötietojen vastaanottajat

Rekisteriin pääsevät vain ne, joilla on siihen työnsä puolesta oikeus. Tietojasi näkee vain verkkosivujen ylläpitäjät sekä yrityksen valtuutettu henkilökunta.

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Luovutamme joitakin tietoja kolmansille osapuolille, jos ne ovat välttämättömiä esim. maksamisen tai muun toiminnallisuuden toteutuksessa tai jos lainsäädäntö tai viranomaisen määräys velvoita niin tekemään. Jos tämä tietojen käsittely tapahtuu Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella, toteutetaan tämä lainsäädännön mukaisesti EU:n hyväksymiä vakiosopimuslausekkeita noudattaen.

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla. Laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.

Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Työntekijöiden lisäksi myös verkkopalvelun ylläpitäjillä on pääsy henkilörekisteriin. Verkkopalvelun ylläpitäjien kanssa on tehty tietojenkäsittelysopimus, jossa on määritelty, miten he voivat käsitellä tietoja.

 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla. Laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.

Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Työntekijöiden lisäksi myös verkkopalvelun ylläpitäjillä on pääsy henkilörekisteriin. Verkkopalvelun ylläpitäjien kanssa on tehty tietojenkäsittelysopimus, jossa on määritelty, miten he voivat käsitellä tietoja.

 

10. Asiakkaan oikeudet

Tietosuojalainsäädäntö takaa sinulle tiettyjä oikeuksia, joilla voit varmistaa perusoikeuksiin kuuluvan yksityisyyden suojan toteutumisen. Mikäli haluat käyttää oikeuttasi, ota yhteyttä kohdassa 2. ilmoitettuun yhteyshenkilöön.

Sinulla on oikeus:

 • Oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot
 • Oikeus suostumuksen peruuttamiseen
 • Oikeus tietojen oikaisuun
 • Oikeus tietojensa poistamiseen
 • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
 • Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä
 • Oikeus saattaa asia valvontaviranomaisen käsiteltäväksi

 

11. Tietoturva

Meidän verkkosivustomme on rakennettu tietoturvalliseksi. Käytämme suojattua SSL-yhteyttä, palomuureja ja sivustoon kirjautuminen on salasanojen ja käyttäjätunnusten takana. Sivustolle suoritetaan säännölliset päivitykset, mikä vahvistaa sivuston tietoturvaa. Rekisteriin pääsevät vain ne, joilla on siihen työnsä puolesta oikeus. Tietojärjestelmä on suojattu asianmukaisesti teknisin keinoin.

 

12. Evästeet

Sivustollamme on evästeitä, jotka keräävät tietoa verkkosivustomme käyttäjistä ja siitä, miten he liikkuvat verkkosivulla. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan laitteellesi, kun käytät verkkosivuamme. Jokaisella myöhemmällä vierailukerralla ne lähetetään takaisin verkkosivullemme tai toiselle verkkosivulle, joka tunnistaa evästeen.

Evästeiden avulla pystytään tunnistamaan käyttämäsi laite, muistamaan mieltymykset ja valinnat, parantamaan käyttökokemusta ja mukauttamaan mainoksia.